• Động từ

  lấy trộm, lấy cắp của cải (nói khái quát)
  quen thói trộm cắp
  Đồng nghĩa: ăn cắp, ăn trộm

  Danh từ

  (Khẩu ngữ) kẻ trộm, kẻ cắp (nói khái quát)
  trộm cắp như rươi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X