• Động từ

  cấp tiền để trợ giúp cho người thiếu thốn, khó khăn
  trợ cấp thất nghiệp
  được hưởng trợ cấp hằng tháng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X