• Danh từ

  người giúp việc trực tiếp cho một người ở chức vụ cao hoặc trong một lĩnh vực chuyên môn nào đó
  trợ lí giám đốc
  trợ lí giảng dạy
  Đồng nghĩa: phụ tá, trợ tá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X