• Danh từ

  cột vững chắc để đỡ vật nặng
  trụ cầu
  trụ bê tông
  cây trụ đá

  Động từ

  bám, giữ chắc tại một vị trí, không để cho bị bật đi nơi khác
  cột nhà đã bị mục, khó trụ được lâu
  du kích trụ lại để đánh địch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X