• Động từ

    đưa vật nặng chìm dưới nước lên bằng máy móc, thiết bị
    trục vớt tàu thuyền đắm

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X