• Động từ

    trừ trước đi phần có thể bị hao hụt, mất mát
    cân dôi ra để trừ hao

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X