• Danh từ

    hàng dệt bằng tơ, mịn hơn nhiễu
    "Chớ tham vóc lĩnh trừu hoa, Lấy chồng làm lẽ người ta giày vò." (Cdao)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X