• Tính từ

  (máy tính) ở trong trạng thái được kết nối và thâm nhập trực tiếp vào một mạng máy tính; phân biệt với ngoại tuyến
  đường truyền trực tuyến
  truy cập trực tuyến
  tra từ điển trực tuyến
  Đồng nghĩa: online
  (tin tức, âm thanh, hình ảnh, v.v.) được cung cấp trực tiếp trên mạng Internet đồng thời hoặc ngay sau khi xảy ra một sự kiện nào đó
  trả lời trực tuyến về công tác tuyển sinh

  Động từ

  trưng thầu (nói tắt)
  trưng thuế chợ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X