• Động từ

  bỏ từng hạt giống vào chỗ đất đã cuốc xới để cho mọc mầm, lên cây
  tra đỗ
  tra ngô
  Đồng nghĩa: gieo
  cho một chất nào đó vào trong một vật để tạo ra tác dụng mong muốn
  tra mắm muối vào canh
  tra dầu vào ổ khoá
  tra thuốc đau mắt
  cho một vật nào đó vào cái được làm ra rất khớp để giữ chặt, ôm chặt lấy nó
  tra cán cuốc
  tra gươm vào vỏ
  tra chân vào cùm
  lắp, đính một bộ phận phụ nhưng quan trọng nào đó để một vật trở thành hoàn chỉnh
  tra cổ áo
  quả mìn chưa tra kíp nổ

  Động từ

  truy hỏi gắt gao hoặc doạ dẫm, đánh đập nhằm buộc phải khai ra sự thật
  tra cho ra sự thật
  Đồng nghĩa: tra hỏi

  Động từ

  tìm một số liệu, một điều cần biết nào đó trong sách chuyên dùng hoặc trong tài liệu được ghi chép, sắp xếp có hệ thống
  tra từ điển
  tra số điện thoại trong danh bạ
  Đồng nghĩa: tra cứu

  Tính từ

  (Phương ngữ) già
  ông tra bà lão
  vịt ăn tra, gà ăn non (tng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X