• Danh từ

  trại lớn sản xuất nông nghiệp (nói khái quát)
  trang trại cà phê
  phát triển kinh tế trang trại
  Đồng nghĩa: nông trại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X