• Động từ

  chuyển qua lại cho nhau những vật tương đương nào đó (nói khái quát)
  trao đổi thư từ
  trao đổi hàng hoá
  chính sách trao đổi tù binh
  (Khẩu ngữ) bàn bạc ý kiến với nhau để đi đến thống nhất
  vấn đề này cần phải trao đổi thêm
  Đồng nghĩa: thảo luận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X