• Tính từ

  ở mức độ cao nhất không còn có thể hơn về tất cả các mặt
  khai thác triệt để mọi nguồn lực sẵn có
  xoá bỏ triệt để những hủ tục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X