• Danh từ

  người hiểu tiếng đàn của người khác; chỉ người bạn thấu hiểu được lòng mình
  bạn tri âm
  "Thưa rằng: Nay gặp tri âm, Xin đưa một vật để cầm làm tin." (LVT)
  Đồng nghĩa: tri kỉ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X