• Tính từ

  ở vào khoảng giữa của hai cực trong bậc thang đánh giá, không khá cũng không kém, không cao cũng không thấp
  vóc người trung bình
  học lực trung bình
  năng suất đạt mức trung bình
  Đồng nghĩa: làng nhàng, nhàng nhàng
  tính tổng cộng lại và chia đều ra, lấy con số chung
  lượng mưa trung bình hằng năm
  vận tốc trung bình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X