• Danh từ

  bậc học trong giáo dục phổ thông, gồm hai cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông
  học sinh trung học
  trung học chuyên nghiệp (nói tắt)
  trường trung học kĩ thuật
  tốt nghiệp trung học sư phạm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X