• Động từ

  chuyển cái mình đang nắm giữ cho người khác, thường thuộc thế hệ sau
  truyền nghề
  truyền ngôi báu
  truyền kiến thức cho học sinh
  (hiện tượng vật lí) đưa dẫn từ nơi này đến nơi khác
  nhiệt truyền từ vật nóng sang vật lạnh
  vật truyền điện
  lan rộng ra hoặc làm lan rộng ra cho nhiều người, nhiều nơi biết
  truyền tin
  câu chuyện truyền ra khắp vùng
  Đồng nghĩa: lan truyền
  đưa vào trong cơ thể người khác
  truyền nước
  truyền máu
  muỗi truyền vi trùng sốt rét
  (Từ cũ) ra lệnh
  vua truyền mở hội
  truyền cho vào hầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X