• Động từ

  (Từ cũ) đi điều tra, xem xét tình hình thực tế
  vua đi tuần hành
  diễu hành trên các đường phố để biểu dương lực lượng và biểu thị thái độ chính trị đối với những vấn đề quan trọng
  tuần hành thị uy
  tuần hành phản đối chiến tranh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X