• Tính từ

    (Khẩu ngữ) (nói năng) có vẻ dễ dãi, cốt cho xong, cho qua
    nói tuế toá cho xong chuyện

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X