• Danh từ

    tuồng dùng hình thức gây cười để phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X