• Động từ

  phổ biến, giải thích rộng rãi để thuyết phục mọi người tán thành, ủng hộ, làm theo
  tuyên truyền đường lối, chính sách
  tuyên truyền kế hoạch hoá gia đình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X