• Danh từ

    tuyến nội tiết nằm ở trước khí quản vùng cổ.
    Đồng nghĩa: giáp trạng, tuyến giáp trạng

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X