• Danh từ

    tuyến hình ống nằm trong niêm mạc của thành dạ dày, tiết ra dịch vị.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X