• Danh từ

  (Ít dùng) bài văn, bài thơ viết lần cuối cùng trong đời, để lại trước khi chết
  "Dưới đèn sẵn bức tiên hoa, Một thiên tuyệt bút, gọi là để sau." (TKiều)

  Danh từ

  (Từ cũ, hoặc kng) tác phẩm văn học, hội hoạ hay, đẹp tột bậc
  bức tranh tuyệt bút
  'Truyện Kiều' là một tuyệt bút
  Đồng nghĩa: tuyệt tác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X