• Động từ

  bị diệt trừ hoàn toàn, không còn có khả năng phát sinh để gây hại nữa
  chữa bệnh phải chữa cho tuyệt nọc
  Đồng nghĩa: tiệt nọc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X