• luồn cúi, quỵ luỵ để cầu cạnh danh lợi, bổng lộc
    "Áo xiêm ràng buộc lấy nhau, Vào luồn ra cúi công hầu mà chi?" (TKiều)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X