• Động từ

  mang, chuyển (thường là vật nặng hoặc cồng kềnh) bằng cách đặt lên vai
  vác cuốc ra đồng
  vai vác một bao hàng nặng
  (Khẩu ngữ) mang ra, đưa ra để làm việc gì
  vác bài tập ra làm
  vác rổ đi chợ từ sáng
  (Thông tục) tự mang thân mình đến (hàm ý mỉa mai, khinh bỉ)
  lại vác xác đến
  vác mồm đến ăn không

  Danh từ

  tập hợp những vật rời, thường là vật dài, được bó lại để vác trong một lần
  một vác mía

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X