• như vèo (nhưng ý liên tiếp và nhấn mạnh hơn)
    phóng xe máy vèo vèo
    thời gian trôi vèo vèo

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X