• Tính từ

  cong lên ở một bên, một phía nào đó
  đũa vênh
  "Phải duyên phải kiếp thời theo, Trái duyên trái kiếp như kèo đục vênh." (Cdao)
  Đồng nghĩa: vênh váo. 2===== từ gợi tả vẻ mặt vênh lên tỏ ý kiêu ngạo, tự đắc một cách đáng ghét =====

  % con bé ấy vênh lắm ~ mới giầu một chút đã vênh vếch, vênh vác, vênh váo

  từ gợi tả vẻ mặt vênh lên tỏ ý kiêu ngạo, tự đắc một cách đáng ghét
  con bé ấy vênh lắm
  mới giàu một chút đã vênh
  Đồng nghĩa: vênh váo

  Động từ

  (Khẩu ngữ) đưa chếch (mặt) lên
  vênh mặt lên thách thức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X