• Kết từ

  từ biểu thị điều sắp nêu ra có lí do hoặc nguyên nhân là điều vừa được nói đến
  không đi học đều, vì thế không hiểu bài
  Đồng nghĩa: bởi thế, bởi vậy, do vậy, vì vậy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X