• Tính từ

  rất nhanh và liên tiếp, gây cảm giác không gì cản lại được
  giá cả tăng vòn vọt
  Đồng nghĩa: vùn vụt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X