• Động từ

  di chuyển thành một vòng tròn xung quanh
  đi dạo vòng quanh hồ
  nước mắt vòng quanh
  nói vòng vèo, không đi thẳng, đi trực tiếp vào vấn đề
  nói vòng quanh
  Đồng nghĩa: loanh quanh, quanh co, vòng vo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X