• Tính từ

  không có ích lợi gì, không được việc gì
  tốn công vô ích
  chuyện đã rồi, có cố gắng cũng vô ích
  Đồng nghĩa: vô dụng
  Trái nghĩa: có ích, hữu dụng, hữu ích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X