• Tính từ

  không có, không mang lại ích lợi gì
  làm những việc vô bổ
  Đồng nghĩa: vô dụng, vô ích
  Trái nghĩa: bổ ích, có ích, hữu dụng, hữu ích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X