• Tính từ

  (Ít dùng) không có dính dáng gì, không có quan hệ gì
  việc đó vô can đến tôi
  được coi như không dính líu đến vụ án đang xét
  vô can nên được tha bổng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X