• người tầm thường, hèn mọn, không ai tính đến (ví như hạng lính quèn không tên tuổi)
    kẻ vô danh tiểu tốt

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X