• Tính từ

  không có giới hạn
  tri thức là vô hạn
  lòng buồn vô hạn
  Đồng nghĩa: vô biên, vô bờ
  Trái nghĩa: hữu hạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X