• Tính từ

  không có ý nghĩa, không có giá trị
  nói những điều vô nghĩa
  đã cố gắng nhưng tất cả đều vô nghĩa

  Tính từ

  (Ít dùng) không có tình nghĩa
  "Biết mà lòng chẳng oán hờn, Mặc ai vô nghĩa, bất nhân cũng đành." (TS)
  Đồng nghĩa: bất nghĩa
  Trái nghĩa: có nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X