• Tính từ

  không có hoặc không theo đúng nguyên tắc
  sống vô nguyên tắc
  lối làm việc vô nguyên tắc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X