• Tính từ

  không có lo nghĩ gì
  sống hồn nhiên và vô tư
  tính rất vô tư
  Đồng nghĩa: vô tư lự

  Tính từ

  không nghĩ đến, không vì lợi ích riêng
  giúp đỡ vô tư, không vụ lợi
  không thiên vị ai cả
  trọng tài làm việc vô tư
  nhận xét một cách vô tư, khách quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X