• Danh từ

  (Từ cũ) quan võ (thường dùng với hàm ý kém về học thức)
  con nhà võ biền
  tướng võ biền
  Đồng nghĩa: võ quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X