• Danh từ

  phần đất đai hoặc không gian tương đối rộng, có những đặc điểm nhất định về tự nhiên hoặc xã hội
  vùng cao
  vùng chiêm trũng
  dân vùng biển
  Đồng nghĩa: miền, xứ
  cánh đồng lớn gồm nhiều thửa ruộng có cùng một độ cao
  bờ vùng bờ thửa
  phần nhất định của cơ thể, phân biệt với các phần xung quanh
  đau ở vùng ức
  vùng bụng

  Động từ

  dùng sức vận động mạnh và đột ngột toàn thân hoặc một bộ phận cơ thể nào đó để thoát khỏi tình trạng bị trói, bị níu giữ
  cố vùng ra nhưng không được
  chuyển mạnh và đột ngột từ một trạng thái tĩnh sang trạng thái động
  vùng tỉnh giấc
  vùng lên lật đổ ách thống trị (b)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X