• Danh từ

    nền và bệ xây để thờ Khổng Tử ở các làng xã thời trước.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X