• Danh từ

  tổng thể nói chung những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử
  kho tàng văn hoá dân tộc
  văn hoá phương Tây
  những hoạt động của con người nhằm thoả mãn nhu cầu đời sống tinh thần (nói tổng quát)
  sinh hoạt văn hoá văn nghệ
  tri thức, kiến thức khoa học (nói khái quát)
  học văn hoá
  trình độ văn hoá
  trình độ cao trong sinh hoạt xã hội, biểu hiện của văn minh
  người thiếu văn hoá
  cư xử rất có văn hoá
  tổng thể nói chung những giá trị vật chất và tinh thần của một thời kì lịch sử cổ xưa, được xác định trên cơ sở một tổng thể những di vật tìm thấy được có những đặc điểm giống nhau
  văn hoá Đông Sơn
  văn hoá Sa Huỳnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X