• Danh từ

  văn học và nghệ thuật (nói tắt)
  hội văn nghệ
  tác phẩm văn nghệ
  các hoạt động biểu diễn nghệ thuật như ca, múa, nhạc, v.v. phục vụ vui chơi, giải trí (nói khái quát)
  đi tập văn nghệ
  liên hoan văn nghệ
  buổi biểu diễn văn nghệ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X