• Tính từ

  có sự tồn tại ngoài thời gian hoặc trong mọi thời gian, không có bắt đầu cũng không có kết thúc
  vật chất vĩnh viễn tồn tại
  liên tục mãi mãi, từ đây trở đi
  chia tay vĩnh viễn
  để lại di chứng vĩnh viễn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X