• Danh từ

  (Từ cũ) vua
  xưng vương

  Danh từ

  tước, chỉ phong cho người trong hoàng tộc hoặc vua chư hầu có công lớn, có quyền lực sau vua, thời phong kiến
  phong tước vương

  Động từ

  mắc vào, dính vào
  nhện vương tơ
  bỏ thì thương, vương thì tội (tng)
  (Văn chương) còn rơi rớt lại một ít
  vẻ buồn còn vương trên nét mặt

  Động từ

  rơi vãi ra mỗi nơi một ít
  cỏ rác vương đầy lối đi
  mực vương ra vở
  Đồng nghĩa: vương vãi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X