• Danh từ

    vương và tướng, những chức tước cao nhất trong triều đình phong kiến (nói khái quát); thường dùng trong khẩu ngữ để chỉ sự nghiệp lớn, chức vụ cao (hàm ý mỉa mai)
    chẳng làm nên vương tướng gì

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X