• Động từ

  bỏ qua bậc thông thường để tiến tới bậc cao hơn hẳn
  tiến bộ vượt bậc
  nền kinh tế tăng trưởng vượt bậc
  Đồng nghĩa: vượt bực, vượt cấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X