• Danh từ

    vạc đựng dầu đang sôi để thả người có tội vào, thi hành một hình phạt thời phong kiến.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X