• Động từ

  tạo thành đường, thành nét (thường là khi vẽ, viết)
  vạch một đường thẳng trên nền đất
  vạch phấn để đánh dấu
  Đồng nghĩa: gạch
  gạt sang một bên để có được một khoảng trống, để làm lộ ra phần bị che khuất
  vạch rào chui ra
  vạch áo cho người xem lưng (tng)
  Đồng nghĩa: vén
  làm lộ ra, làm cho thấy được (thường là cái không hay, muốn che giấu)
  vạch tội trước pháp luật
  vạch ra những thiếu sót cần khắc phục
  nêu ra, làm cho thấy rõ để theo đó mà thực hiện
  vạch kế hoạch
  vạch những ý chính trước khi viết

  Danh từ

  đường nét (thường là thẳng) được vạch ra trên bề mặt
  vạch cấm
  dụng cụ của thợ may, thường bằng xương, dùng để kẻ đường cắt trên vải.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X